KUŞ TÜRLERİ

SIRA
TÜRKÇE İSMİ
BİLİMSEL İSİM
1
Flamingo
Phoenicopterus roseus
2
Pufla Ördeği
Somateria mollissima
3
Bayağı Uzunbacak
Himantopus himantopus
4
İnce gagalı martı
Larus genei
5
Gümüş Martı
Larus michahellis
6
Halkalı Küçük Cılıbıt
Charadrius dubius
7
Bayağı Poyraz Kuşu
Haematopus ostralegus
8
Akdeniz Martısı
Larus melanocephalus
9
Sumru
Sterna hirundo
10
Kara Gagalı Sumru
Sterna sandvicensis
11
Küçük Batağan
Tachybaptus ruficollis
12
Bahri
Podiceps cristatus
13
Kara Boyunlu Batağan
Podiceps nigricollis
14
Karabatak
Phalacrocorax carbo
15
Tepeli Karabatak
Phalacrocorax aristotelis
16
Küçük Karabatak
Phalacrocorax pygmeus
17
Küçük Balaban
Ixobrychus minutus
18
Alaca Balıkçıl
Ardeola ralloides
19
Küçük Ak Balıkçıl
Egretta garzetta
20
Büyük Ak Balıkçıl
Casmerodius albus
21
Gri Balıkçıl
Ardea cinerea
22
Kara Leylek
Ciconia nigra
23
Leylek
Ciconia ciconia
24
Kaşıkçı
Platalea leucorodia
25
Kuğu
Cygnus olor
26
Ötücü Kuğu
Cygnus cygnus
27
Sakarca
Anser albifrons
28
Sibirya Kazı
Branta ruficollis
29
Angıt
Tadorna ferruginea
30
Suna
Tadorna tadorna
31
Fiyu
Anas penelope
32
Boz Ördek
Anas strepera
33
Çamurcun
Anas crecca
34
Yeşilbaş
Anas platyrhynchos
35
Kılkuyruk
Anas acuta
36
Çıkrıkçın
Anas querquedula
37
Kaşıkgaga
Anas clypeata
38
Macar Ördeği
Netta rufina
39
Elmabaş Patka
Aythya ferina
40
Pasbaş Patka
Aythya nyroca
41
Tepeli Patka
Aythya fuligula
42
Karabaş Patka
Aythya marila
43
Altıngöz
Bucephala clangula
44
Sütlabi
Mergellus albellus
45
Tarakdiş
Mergus serrator
46
Dikkuyruk
Oxyura leucocephala
47
Arı Şahini
Pernis apivorus
48
Kara Çaylak
Ardea cinerea
49
Yılan Kartalı
Circaetus gallicus
50
Saz Delicesi
Circus aeruginosus
51
Gökçe Delice
Circus cyaneus
52
Çayır Delicesi
Circus pygargus
53
Atmaca
Accipiter nisus
54
Şahin
Buteo buteo
55
Kızıl Şahin
Buteo rufinus
56
Paçalı Şahin
Buteo lagopus
57
Küçük Orman Kartalı
Aquila pomarina
58
Balık Kartalı
Pandion haliaetus
59
Kerkenez
Falco tinnunculus
60
Delice Doğan
Falco subbuteo
61
Bıyıklı Doğan
Falco biarmicus
62
Gökdoğan
Falco peregrinus
63
Suklavuzu
Rallus aquaticus
64
Sutavuğu
Gallinula chloropus
65
Sakarmeke
Fulica atra
66
Turna
Grus grus
67
Kılıçgaga
Recurvirostra avosetta
68
Bataklıkkırlangıcı
Glareola pratincola
69
Halkalı Cılıbıt
Charadrius hiaticula
70
Akça Cılıbıt
Charadrius alexandrinus
71
Altın Yağmurcun
Pluvialis apricaria
72
Gümüş Yağmurcun
Pluvialis squatarola
73
Kızkuşu
Vanellus vanellus
74
Büyük Kumkuşu
Calidris canutus
75
Ak Kumkuşu
Calidris alba
76
Küçük Kumkuşu
Calidris minuta
77
Kızıl Kumkuşu
Calidris ferruginea
78
Kara Karınlı Kumkuşu
Calidris alpina
79
Döğüşkenkuş
Philomachus pugnax
80
Küçük Suçulluğu
Lymnocryptes minimus
81
Suçulluğu
Gallinago gallinago
82
Çamurçulluğu
Limosa limosa
83
Kervançulluğu
Numenius arquata
84
Kara Kızılbacak
Tringa erythropus
85
Kızılbacak
Tringa totanus
86
Bataklık Düdükçünü
Tringa stagnatilis
87
Yeşilbacak
Tringa nebularia
88
Yeşil Düdükçün
Tringa ochropus
89
Orman Düdükçünü
Tringa glareola
90
Dere Düdükçünü
Actitis hypoleucos
91
Taşçeviren
Arenaria interpres
92
Karabaş Martı
Larus ridibundus
93
Küçük Gümüş Martı
Larus canus
94
Hazar Martısı
Larus cachinnans
95
Gülen Sumru
Sterna nilotica
96
Küçük Sumru
Sterna albifrons
97
Bıyıklı Sumru
Chlidonias hybrida
98
Kara Sumru
Chlidonias niger
99
Ak Kanatlı Sumru
Chlidonias leucopterus
100
Kaya Güvercini
Columba livia
101
Gökçe Güvercin
Columba oenas
102
Tahtalı
Columba palumbus
103
Kumru
Streptopelia decaocto
104
Üveyik
Streptopelia turtur
105
Küçük Kumru
Stigmatopelia senegalensis
106
Guguk
Cuculus canorus
107
Kukumav
Athene noctua
108
Kır Baykuşu
Asio flammeus
109
Ebabil
Apus apus
110
Boz Ebabil
Apus pallidus
111
Akkarınlı Ebabil
Tachymarptis melba
112
Yalıçapkını
Alcedo atthis
113
Arıkuşu
Merops apiaster
114
İbibik
Upupa epops
115
Küçük Ağaçkakan
Dendrocopos minor
116
Tepeli Toygar
Galerida cristata
117
Tarlakuşu
Alauda arvensis
118
Kır Kırlangıcı
Hirundo rustica
119
Kızıl Kırlangıç
Hirundo daurica
120
Ev Kırlangıcı
Delichon urbicum
121
Kır İncirkuşu
Anthus campestris
122
Ağaç İncirkuşu
Anthus trivialis
123
Çayır İncirkuşu
Anthus pratensis
124
Kızıl Gerdanlı İncirkuşu
Anthus cervinus
125
Dağ İncirkuşu
Anthus spinoletta
126
Sarı Kuyruksallayan
Motacilla flava
127
Sarı Başlı Kuyruksallayan
Motacilla citreola
128
Dağ Kuyruksallayanı
Motacilla cinerea
129
Ak kuyruksallayan
Motacilla alba
130
Çıtkuşu
Troglodytes troglodytes
131
Karatavuk
Turdus merula
132
Tarla Ardıcı
Turdus pilaris
133
Öter Ardıç
Turdus philomelos
134
Kızıl Ardıç
Turdus iliacus
135
Ökse Ardıcı
Turdus viscivorus
136
Kamışbülbülü
Cettia cetti
137
Saz Kamışçını
Acrocephalus scirpaceus
138
Ak Mukallit
Hippolais pallida
139
Bıyıklı Ötleğen
Sylvia cantillans
140
Maskeli Ötleğen
Sylvia melanocephala
141
Ak Gerdanlı Ötleğen
Sylvia communis
142
Karabaşlı Ötleğen
Sylvia atricapilla
143
Çıvgın
Phylloscopus collybita
144
Söğütbülbülü
Phylloscopus trochilus
145
Çalıkuşu
Regulus regulus
146
Benekli Sinekkapan
Muscicapa striata
147
Kızılgerdan
Erithacus rubecula
148
Benekli Bülbül
Luscinia luscinia
149
Bülbül
Luscinia megarhynchos
150
Kara Kızılkuyruk
Phoenicurus ochruros
151
Kızılkuyruk
Phoenicurus phoenicurus
152
Çayır Taşkuşu
Saxicola rubetra
153
Taşkuşu
Saxicola torquatus
154
Boz Kuyrukkakan
Oenanthe isabellina
155
Kuyrukkakan
Oenanthe oenanthe
156
Uzunkuyruklu Baştankara
Aegithalos caudatus
157
Mavi Baştankara
Parus caeruleus
158
Büyük Baştankara
Parus major
159
Sarıasma
Oriolus oriolus
160
Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu
Lanius collurio
161
Kara Alınlı Örümcekkuşu
Lanius minor
162
Kızıl Başlı Örümcekkuşu
Lanius senator
163
Alakarga
Garrulus glandarius
164
Saksağan
Pica pica
165
Küçük Karga
Corvus monedula
166
Ekin Kargası
Corvus frugilegus
167
Leş Kargası
Corvus cornix
168
Kuzgun
Corvus corax
169
Sığırcık
Sturnus vulgaris
170
Serçe
Passer domesticus
171
Söğüt Serçesi
Passer hispaniolensis
172
Ağaç Serçesi
Passer montanus
173
İspinoz
Fringilla coelebs
174
Dağ İspinozu
Fringilla montifringilla
175
Küçük İskete
Serinus serinus
176
Florya
Carduelis chloris
177
Saka
Carduelis carduelis
178
Kara Başlı İskete
Carduelis spinus
179
Ketenkuşu
Carduelis cannabina
180
Kocabaş
Coccothraustes coccothraustes
181
Sarı Çinte
Emberiza citrinella
182
Bahçe Çintesi
Emberiza cirlus
183
Bataklık Çintesi
Emberiza schoeniclus
184
Kara Başlı Çinte
Emberiza melanocephala
185
Tarla Çintesi
Miliaria calandra
186
Ak Pelikan          
Pelecanus onocrotalus
187
Alaca Ağaçkakan      
Dendrocopos syriacus 
188
Gökkuzgun
Coracias garrulus
189
Sülün  
Phasianus colchicus
190
Karasırtlı Martı    
Larus fuscus
191
Mezgeldek 
 Tetrax Tetrax
192
Kıyı Çamur Çulluğu 
Limosa lapponica 
193
Küçük Kuğu 
Cygnus colimbianus 
194
Kara SinekKapan 
 Ficedula Hypoleuca
195
Aladoğan 
Falco vespertinus 
196
Yelkovan
Puffinus yelkouan
197
Çeltikçi 
Plegadis falcinellus
198
Tepeli Pelikan 
Pelecanus crispus
199
Büyük Orman Kartalı 
Clanga clanga
200
Sarıbacaklı Kumkuşu 
Calidris temminckii
201
Küçük Sinekkapan 
Ficedula parva
202
Dağ Bülbülü
Prunella modularis
203
Kızılboyunlu Batağan
Podiceps grisegena
204
Kulaklı Batağan
Podiceps auritus
205
Erguvani balıkçıl
Ardea purpurea
206
Alasığırcık
Pastor roseus
207
Sürmeli Çalıkuşu
Regulus Ignicapilla
208
Balaban
Botaurus Stellaris
209
Çizgili Ötleğen
Sylvia Nisoria
210
Sürmeli Kervançulluğu
Numenius phaeopus
211
Kara Gerdanlı Dalgıç
Gavia Arctica
212
Kızıl Akbaba
Griffon Vulture
213
Büyük Kamışçın
Great Reed Warbler
214
Yaz Atmacası
Levant Sparrowhawk
215
Küçük Akgerdanlı Ötleğen 
 Sylvia Curruca
216
 Maskeli Örümcek Kuşu
 Lanius Nubicus
217
 Sürmeli Kumkuşu
 Limicola Falcinellus
218
 Hazar Sumrusu
Hydroprogne Caspia 
219
 Küçük Martı
 Hydrocoloeus Minutus
220
 Halkalı Sinekkapan
 Ficedula albicollis
221
Van gölü martısı
Larus armenicus
222
Büyük Karabaş Martı
Ichthyaetus ichthyaetus
223
Küçük Kartal
Hieraaetus Pennatus
224
Kındıra Kamışçını
Acrocephalus Schoenobaenus
225
Çam Baştankarası
Periparus Ater
226
Kum Kırlangıcı
Riparia Riparia
227
Bozkır Toygarı
Calandrella Brachydactyla
228
Çalı Bülbülü
Cercotrichas Galactotes
229
Boz Ötleğen
Sylvia Borin
230
Boyunçeviren
Jynx Toruilla
231
Gece Balıkçılı
Nycticorax Nycticorax
232
Kızılgerdanlı Dalgıç
Gavia Stellata
233
Çulhakusu
Remiz Pendulinus
234
Boz Doğan
Falco Columbarius
235
Kiraz Kuşu
Emberiza Hortulana
236
Yeşil Ağaçkakan
Picus Viridis
237
Çulluk
Scolopax Rusticola
238
Çakır
Accipiter Gentilis
239
Kadife Ördek
Melanitta Fusca
240
Orman Toygarı
Lullula Arborea
241
Orman Çıvgını
Phylloscopus sibilatrix
242
Çalı kamışçını
Acrocephalus palustris
243
Bıldırcın
Coturnix coturnix
244
Terek düdükçünü
Xenus cinereus
245
Küçük yeşil ağaçkakan
Picus canus
246
Çobanaldatan
Caprimulgus europaeus