Kara Alınlı Örümcekkuşu

Kara Alınlı Örümcekkuşu

Lanius minor