TARİHÇE

HERSEK LAGÜNÜ, KUŞ CENNETİ

 

Hersek Lagünü Sulak Alanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Yalova İl Şube Müdürlüğü görev alanında yer almaktadır. Yalova iline 27 km uzaklıkta olup Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunur. 23.02.2016 tarihinde Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen alan 167 ha.dır. Lagün, Marmara Denizi’nden ince bir kıyı şeridiyle ayrılmaktadır.


Gölün ortalama derinliğinin 50-60 cm. en derin noktasının 90 cm. olduğu tespit edilmiştir.


Hersek Lagünü Türkiye’nin tek tapulu gölüdür. Kaynaklara göre Selanik’ ten Hersek Gölüne yerleşen Hıfzı Bey’e gölün tapusu verilmiştir. Refik Hıfzı Bey 1950 yılında tüm varlığını Darülacezeye bağışlamıştır.


Osmangazi köprüsü lagünün hemen yanındadır. İlk planlamada köprünün ayakları lagünden geçmesi gerekirken Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Altınova Belediyesi yetkililerinin müracaatı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hersek Lagünü korunmuş, Osmangazi köprüsünün projesi revize edilerek köprüye kavis verilmiş ve lagünün korunması sağlanmıştır. 


Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşır. En kalabalık olduğu zaman kış mevsimidir. Alan her ilk ve sonbahar döneminde Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Alanda özellikle denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunmaktadır. Bunlar Kara gagalı sumru, Sumru, Akdeniz martısı, Poyrazkuşu, Küçük Halkalı Cılıbıt ve Gümüş martıdır. Hersek Lagünü kış mevsiminde barındırdığı çok sayıda Flamingo ile de Marmara bölgesinde önemli bir konaklama yeridir.


Bu doğa harikası lagünün çevresine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda bulunan kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin oluşturduğu estetik görsel güzelliğin tanıtılması, gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi, kuş turizminin geliştirilmesi ve çeşitli aromatik bitkilerin tanıtılması amacıyla Hersek Lagünü Sulak Alanı geliştirme projesi yapılmıştır. 

Proje kapsamında Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi, Kuş Gözlem Alanı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi yapılmıştır. Bu yapılar iki farklı alanda yer almaktadır. Birinci alanda, kuzey tarafta Doğa Eğitim Merkezi, Kuş Gözlem Alanı ve Türkiye’nin ilk ve tek Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi yer almaktadır. İkinci alanda ise lagünün güney kanadında bulunan, Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi bulunmaktadır. Alanda bulunan tesisler kuşların rahatsız olmaması için tabiata uyumlu olarak yapılmıştır. 


Bunun yanı sıra Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen uygulamayla Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi tesis edilirken engelli vatandaşlarımız unutulmamış, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında engelliler ve ailelerine hizmet veren "Erişilebilir Korunan Alan" olarak tasarlanmıştır.