Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

Lanius collurio