Sumru

Sumru

Sterna hirundo


Bütün Sumrular (Sterninae) martılardan daha zarif ve genellikle de küçüktürler.
Uçarken,uzun ve ince kanatları geriye doğru kıvrılır.
Uçuş anında gövdesi,kanat hareketlerine uyumlu olarak yukarı aşağı oynar.
Gagası ince ve sivri,kuyruğu çatallıdır.Havada asılı durur,başını öne eğerek balık arar.
Suya dalarak yakaladığı canlı balıklarla beslenir.
SUMRU (Sterna Hirundo) :
Bölgedeki en yaygın ve bol bulunan sumrudur.
Üreme giysisinde gagası parlak kırmızı,gaga ucu koyu,alt kısmı beyaz-sırtı gridir.
Bu haliyle renkleri kontrast oluşturur. El telekleri koyu renkli,içtekiler yarı saydam ve beyazdır.
Bu farklılık hem üstten ve hem de alttan görülebilir.
Firar hattı geniş ve dağınıktır.Üreme döneminde ve özellikle iki yaşındaki bireylerin alnı beyaz kalabilir.
Üreme dönemi dışında gaga siyahtır.
Sırtı kahverengiye çalan gençlerin gaga dibi ve bacakları turuncumsu,alnı beyazdır ve kanat önünde,koyu gri,kalın bir şerit bulunur.Deniz seviyesinden 4.000 metreden yüksekliklere kadar uzanan çeşitli kıyı ve iç habitatlar içerisinde bulunur . Düz kaya yüzeyleri, kumlu plajlar, kum tepeleri ve kum atıkları olan seyrek bitki örtüsüne sahip adalarda genellikle yuvalar. Aynı zamanda, nehir kenarları, kıyı lagünleri, tuz bataklıkları, yarımadalar ve çimenlik uçurumlarda kumlu, kayalık veya iyi bitki örtüsü bulunan adalarda yuva yapabilirler. İç kesimlerde de göl kıyılarında, göllerin içindeki ufak adacıklarda, nehir boyunca oluşan yüksek kayalıklar da dahil olmak üzere benzer yaşam alanlarında yuva yaptıkları görülmektedir. Ayrıca bataklıklar, göletler ve otsu alanlarda da yuva yaptıkları görülmektedir.
Üreme mevsimi dışındaki zamanlarda da yuva için istek duyduğu araziye benzer alanlarda bulunmaktadır. Limanlarda, iskeleler, plajlarda ve lagün, nehir, göl, bataklık gibi sulak alanlarında durabilir. Genellikle deniz kenarı, denize dökülen nehir ağızlarında avlanmaktadır.Göllerde, göletlerde veya nehirler gibi tatlı suda da beslenir.Oldukça Geniş alana yayılım gösteren Sumru, bir kemer şeklinde bölge olarak Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılım gösterir. Popülasyonunun çok az bir kısmı yerli, çoğunluğu ise göçmendir. Üreme amaçlı bulunduğu boylamda kuzey göç eder, burada ürer ve tekrar güneye kışlama alanlarına inerler.
Ülkemizde ise, çok büyük bir alanda yayılım gösterir. Ülkemize üreme amaçlı veya daha kuzeye üreme amacıyla göç eden bireyler görülebilir. Ülkemizde yüksek kesimlerde çok nadir olmakla birlikte hemen hemen her bölgede görülebilir, özellikle sulak alan çevrelerinde görme olasılığı çok yüksektir.