Bayağı Uzunbacak

Bayağı Uzunbacak

Himantopus himantopus


Sığ sularda ya da çevresinde bulunan, inanılmaz uzunlukta bacakları olan, siyah-beyaz renkli bir kuştur. İnce ve düz bir gagası, uzun kanatları ve parlak siyah bir başı vardır. Başının ve
gövdesinin büyük kısmı bembeyaz parlar; başında değişken ölçüde siyahlık vardır. Bacakları koyu
kırmızımsı-pembe ve şaşılacak derecede uzundur. Gencinin üst tarafı daha kahverengidir ve
kanatlarındaki firar hattı beyazdır. Uçuş sırasında hepsinin sırtında oluşan “V” şekli oldukça
dikkat çekicidir. Ötüşü gür ve azarlayıcıdır.Sıcak ve tropik iklim kuşaklarında görülmektedir. Genellikle tatlısu alanlarında, göl kenarları, deniz kısında,bataklık, nehir yatakları ve bataklık gölcüklerinde beslenirler. Tuzlaların kıyılarında da beslendikleri sıkça görülmektedir.
Bozkırlar, çöl bölgelerdeki, sığ durgun sular, kumlu, çamurlu, açık yerler, sığ göl ve nehirler, dağ gölleri, pirinç tarlaları, barajlar, lagünler ve bataklıklarda yaşar.Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zellanda en çok görüldükleri alanlardır. Akdeniz in
İspanya ve Fransa kıyıları ve Anadolu ile Afrika da Sulawesi bataklıkları ile Afrika Saharası
bataklıklarında görülmektedir.
Orta Anadolu’nun tamamı, Van Gölü’nün doğu yarısı, Iğdır, Ege’nin batısı, Marmara’nın güneyi, Doğu Akdeniz, Trakya’nın batı sınırlarında ve Kızılırmak Deltası’nda üreme göçü yapar.