Bayağı Poyraz Kuşu

Bayağı Poyraz Kuşu

Haematopus ostralegus


Büyük, kompakt ve derin göğüslü bir kuştur.
Uzun, düz ve turuncu-kızıl gagası ile siyah-beyaz tüyleri dikkat çekici bir kombinasyon oluşturur.
Geniş ve beyaz renkli kanat barı uçarken oldukça belirgindir.
Uçuş hızlı kanat çırpmalarla gerçekleştirilir, biraz ördekleri andırır.
Yetişkin yaz formu: Göz halkası turuncu-kırmızı, göz koyu kırmızı, erkekler ortalama olarak dişilerden daha kısadır, ancak gagası daha kalındır.
Erkeklerin gaga kaidesi genelde daha parlak krmızıdır.
Bu küçük farklara rağmen tek başına görülen bir kuşun eşeyini belirlemek genellikle mümkün değildir.
Ayaklar pembedir.
Yetişkin kış formu: Yaz erginlerine benzerler. Ancak çene altındaki beyaz kuşak kışın bariz şekilde belirgindir.İklimden çok fazla etkilenen bir kuş değildir. Ancak çok sert soğukların olduğu karlı, buzlı alanlardan uzak durur.
Çoğunlukla sulak alanların kenarlarında barınır. Besinin çoğunluk midye çeşitleri ve salyangozlar oluşturur.
Bazen sulak alanlardan uzak iç kesimlerde de barınır.
Bu durumda çoğunluk solucan benzeri yumuşak omurgasızlarla da beslenebilir.
Türkiye kayıtları da genelde sahil bölgelerindeki sulak alanlardan olmasına rağmen özellikle Bulanık ovası gibi iç kesimlerden de kayıtları vardır. Türkiye den Güneydoğu Anadolu hariç bütün bölgelerimizden kayıtlar vardır.
Özellikle Gediz Deltası'ndan yıl boyunca kayıtlara rastlanmaktadır.
Bulanık Ovası, Ankara, Konya, Kırşehir, Kars gibi iç bölgelerden ise daha çok yaz aylarında kayıtlar gelmektedir.
KUSBANK kayıtların göre bu güne kadar yılın 12 ayına da ait kayıtlar bulunmaktadır.
Bu durum kuşun Türkiye' de her zaman bulunduğunu ve bazı alanlarda ürediğini göstermektedir.